Dowiedz się, co robimy i co jest dla nas ważne

Poznaj naszą historię

  • Firma GreenWay została założona w 2011 roku w Słowacji, Bratysławie, a w 2016 roku powstała spółka GreenWay Polska, z siedzibą w Gdyni, której stanowisko prezesa objął Rafał Czyżewski. Od 2016 roku, spółka w Polsce intensywnie rozwija swoją sieć na terenie całego kraju, zyskując miano największej sieci stacji ładowania w Polsce. GreenWay Polska zajmuje się instalacją i udostępnianiem przede wszystkim szybkich stacji ładowania, z zamiarem instalacji od 2022 roku jedynie urządzeń o mocy powyżej 100 kW.  
  • Oprócz budowy własnej sieci stacji ładowania, spółka GreenWay Polska oferuje również kompleksowy zakres usług i świadczeń dla sektora biznesowego, obejmujący profesjonalne doradztwo, sprzedaż, dostawę i instalację urządzeń, a następnie świadczenie na nich usług ładowania, pełną obsługę klienta i serwisowanie. Do szerokiego grona klientów GreenWay Polska należą takie firmy jak InPost, IKEA, Mazda, Żabka czy Hyundai. Spółka posiada również rozwiniętą sieć partnerów roamingowych liczącą ponad 14 000 stacji ładowania w 18 krajach, umożliwiając tym samym podróż po krajach UE za pomocą jednej karty do ładowania, otrzymanej podczas rejestracji w sieci GreenWay. 
  • Misją GreenWay jest transformacja transportu na zeroemisyjny stawiając infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w celu zbudowania lepszego jutra — i do tego dążymy każdego dnia. 

Wizja GreenWay

  • Czystsza, zdrowsza i mniej zależna od ropy naftowej Europa Środkowo-Wschodnia dzięki pojazdom elektrycznym.
  • Samochody elektryczne są przyszłością transportu a infrastruktura ładowania jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym ich upowszechnienie.
  • Inteligentne sieci ładowania umożliwią włączenie pojazdów elektrycznych do zrównoważonego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii.

Misja GreenWay

  • Budujemy i zarządzamy infrastrukturą ładowania pojazdów aby rozwijać ekosystem elektromobilności.
  • Zwiększamy nasz wpływ umożliwiając naszym partnerom budowę i eksploatację własnej infrastruktury ładowania.
  • Dążymy do tego, aby GreenWay był największym dostawcą rozwiązań dla elektromobilności w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Jesteśmy zaangażowani poprzez zapewnianie wyjątkowej obsługi klienta we wszystkim, co robimy.

Wartości GreenWay

Niezawodny partner skoncentrowany na kliencie

Nasze relacje z kierowcami pojazdów elektrycznych, partnerami biznesowymi i współpracownikami opierają się na niezawodności naszych usług, produktów i wszystkich działań, które wykonujemy – jako firma i członkowie zespołu GreenWay. Niezawodność oznacza, że nasze rozwiązania i usługi działają sprawnie oraz zgodnie z oczekiwaniami klientów. Co ważne, nawet jeśli coś pójdzie nie tak, podejmujemy działania, aby to naprawić jak najszybciej. Niezawodność jest podstawą pozytywnych i silnych relacji z naszymi klientami i partnerami biznesowymi oraz współpracownikami. W ramach zespołu GreenWay dzielimy się doświadczeniem, mówimy otwarcie o problemach i szukamy rozwiązań. Odnosimy się przyjaźnie do siebie i naszych klientów.

Sprawny i odpowiedzialny innowator

Jesteśmy młodą, sprawną i niezależną firmą z doświadczonym i wykształconym zespołem. Ciągła zmiana jest dla nas normalna i nie boimy się uczyć na własnych błędach. GreenWay jest wyjątkowy dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy o złożoności każdego aspektu elektromobilności. Pozwala nam to identyfikować i wdrażać przydatne innowacje, wynikające z potrzeb i oczekiwań naszych klientów i partnerów. Poprzez innowacje produktów, usług i procesów wewnętrznych dążymy do wzmocnienia pozytywnych doświadczeń ze współpracy z GreenWay, a nasza odpowiedzialność polega na tym, że nie wdrażamy takich zmian kosztem niezawodności.

Prawdziwie ekologiczna firma

Nasza działalność koncentruje się na usługach ładowania samochodów elektrycznych, które są kluczowym czynnikiem umożliwiającym przejście do czystszej mobilności i zdrowszego środowiska. Ale nie poprzestajemy na tym. Świadomość ekologiczna jest w naszym DNA. Zachęcamy każdego członka naszego zespołu do wykonywania dziesiątek małych i większych działań w celu ciągłego zmniejszania śladu węglowego i negatywnego wpływu na środowisko. Staramy się, aby wszystkie nasze działania były jak najbardziej ekologiczne.